Ukázková hodina zdarma Zašlete nám přihlášku
All English CZ All English CZ All English CZ

Dotace - získejte vzdělávání zdarma

Vyřídíme vám dotaci na vzdělávání vašich zaměstnanců.

Obraťte se na nás, kompletně se o váš projekt postaráme.


V současné době mohou zaměstnavatelé žádat o finanční podporu v následujících projektech:

  • vzdělávejte se pro růst! - dotace na vzdělávání zaměstnanců z oblasti strojírenství, stavebnictví, nezávislého maloobchodu, terénních sociálních služeb a odpadového hospodářství (do 28. 2. 2014)
  • projekty v rámci výzev Vzdělávejte se pro růst! - regiony a Vzdělávejte se pro růst! - regiony II - dotace na vzdělávání zaměstnanců ve firmách s předpokladem růstu, dle potřeb pracovního trhu jednotlivých krajů
  • vzdělávání v cestovním ruchu - dotace na vzdělávání zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu (do 31. 10. 2014)
  • vzdělávání v energetice - dotace na vzdělávání zaměstnanců ve vybraných odvětvích průmyslu a služeb v energetice (do 31. 12. 2014)
  • vzdělávejte se pro stabilitu! - dotace na vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů, kteří se přechodně nachází v obtížné hospodářské situaci (do 30. 6. 2015)